Visby Missionsförsamling

Kontakt

Postadress

Tjelvarkyrkan
Tjelvarvägen 4
621 43 Visby
E-post: visby.missionskyrkan@telia.com
Hemsida: http://www.visbymissionsforsamling.se
Församlingsnummer: 2814
Organisationsnummer: 834000-4707

VÄRDINNOR

Inger Malmros
Inga-Lisa Koelega
Birgitta Wickman
0498-21 03 14

FÖRSAMLINGSEXPEDTION

0722-33 98 08

PASTOR

Anna Ljung
Expeditionstid i kyrkan vanligtvis måndagar kl. 11-14
E-post: anna.ljung@equmeniakyrkan.nu
0722-33 98 08

ORDFÖRANDE

Ulrika Holmberg
0498-26 22 96
0730-45 04 98
E-post: ulrika.holmba@gmail.com

KASSÖR

Gerhard Malmros
0498-21 78 77
070-531 92 90
E-post: visby.missionskyrkan@telia.com
PG: 18 80 74-9
Bg: 332-3227
Swish: 1230486183

SOMMARUTHYRNING

Saga Herlitz
0709-36 00 59
E-post: sagaherlitz@gmail.com

TJELVARKÖREN

Åke Strömbom
0704-03 09 18
E-post: stenstugen@hotmail.com

UNGDOMSLEDARE

Sara Boström
0498-22 22 03
0737-08 05 38
E-post: sara.bostrom@hotmail.com

BARNKÖREN STRÖZZEL

Sara Boström
0498-22 22 03
0737-08 05 38
E-post: sara.bostrom@hotmail.com

PROGRAMRÅD

Anna Ljung
anna.ljung@equmeniakyrkan.nu
Annbritt Lindqvist
annbrittlindqvist@gmail.com
Solveig Arwesson
solveig.lin.arweson@telia.com
Britt Björkqvist
britt.bjorkqvist@gotland.se
Gunnar Stenström
gunnar.stenstrom@telia.com

SCOUT (vilande)

Ubbe Malmros
0498-25 39 39
0705-85 20 70
E-post: ubbe.malmros@telia.com

KÖK och SMU-GÅRDEN

0498-21 03 14

FÖRSAMLINGSBLAD

Ansvarig: Anna Ljung
072-233 98 08

WEBB-/ANNONSANSVARIG

Gunnar Stenström
0705-30 94 31
gunnar.stenstrom@telia.com

Facebook-sida

Tjelvarkyrkan

fbsida.GIF