Visby Missionsförsamling
Bläddra en månad bakåt Augusti 2023 Bläddra en månad framåt
v. 31
6 19:00 Gudstjänst
Marcus Johnson predikar
Carin & Tord Nyström leder
Georg Johansson spelar piano & orgel
Spara i din kalender
v. 32
10 to 19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
13 10:00 Tillsammansgudstjänst med nattvard
Per-Olof Sahlberg predikar & leder nattvarden
Britt Björkqvist leder
Per-Olof Sahlberg & Eva Montelius Sahlberg sjunger
Georg Johansson spelar piano & orgel
Spara i din kalender
v. 33
20 10:00 Gudstjänst
Eva Reithner predikar
Lars Ahlner leder
Per Hansén spelar piano
Spara i din kalender
11:45 Församlingsmöte
Fokus: Equmeniakyrkans kyrkokonferens
Spara i din kalender
v. 34
24 to 19:00 Sinnesrogudstjänst
Lotta Nyberg delar
Emma Jansson sjunger
Sara Boström spelar
Anna Ljung leder
Spara i din kalender
26 10:00 Workshop för körsång - Visor & Orättvisor
... i Equmeniakyrkan Hemse
Lena Wohlfeil, samordnare för musik & kreativa uttryck, Equmeniakyrkan
Anmälan till christina.sandberg@equmeniakyrkan.nu
Spara i din kalender
19:00 Kör- & berättarkväll - Visor & Orättvisor
... i Equmeniakyrkan Hemse
Föreläsning av Joakim Wohlfeil,
expert på väpnade konflikter, Diakonia
Sång av helgens kör
Spara i din kalender
27 11:00 Gudstjänst - Visor & Orättvisor
... i Equmeniakyrkan Hemse
Joakim Wolhfeil predikar
Sång av helgens kör
Spara i din kalender
v. 35
29 ti 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2023 Bläddra en månad framåt