Visby Missionsförsamling
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt
v. 40
1 to 09:30 Bibelsamtal
Anna Ljung
Observera kl. 9:30
Spara i din kalender
2 fr 10:00 Barnrytmik
För barn från 3 år
Sara Boström
Spara i din kalender
4 11:00 Gudstjänst - Änglarna
Anna Ljung predikar
Kjell Larsson leder
Gisela Herb spelar pianomusik
Åke Strömbom spelar till psalmerna
Spara i din kalender
v. 41
6 ti 14:00 Anonyma Ensamma
Mötesplats för ensamma
Anna Ljung
Spara i din kalender
7 on 09:00 Arbete ute
Spara i din kalender
09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
Spara i din kalender
14:00 Onsdagsträffen
Spara i din kalender
8 to 09:30 Bibelsamtal
Anna Ljung
Spara i din kalender
19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
9 fr 10:00 Barnrytmik
För barn från 3 år
Sara Boström
Spara i din kalender
11 11:00 Tillsammansgudstjänst - Tacksamhet
Bön- & offerdag för equmenia
(barn- & ungdomsföreningen)
Anna Ljung
Sara Boström
Anna-Lena Olsson
Marcus Johnson
Läsa mera helgens deltagare
Spara i din kalender
v. 42
13 ti 14:00 Anonyma Ensamma
Mötesplats för ensamma
Anna Ljung
Spara i din kalender
17:00 Anonyma Ensamma
Mötesplats för ensamma
Jane Martell
Spara i din kalender
14 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
Spara i din kalender
14:00 Onsdagsträffen
Spara i din kalender
15 to 09:30 Bibelsamtal
Anna Ljung
Spara i din kalender
16 fr 10:00 Barnrytmik
För barn från 3 år
Sara Boström
Spara i din kalender
18 11:00 Gudstjänst med nattvard
Anna-Lena Olsson predikar
Ulrika Holmberg leder
Åke Strömbom spelar piano
Spara i din kalender
v. 43
20 ti 14:00 Anonyma Ensamma
Mötesplats för ensamma
Anna Ljung
Spara i din kalender
17:00 Anonyma Ensamma
Mötesplats för ensamma
Jane Martell
Spara i din kalender
21 on 09:00 Arbete ute
Spara i din kalender
09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
Spara i din kalender
14:00 Onsdagsträffen
Spara i din kalender
22 to 09:30 Bibelsamtal
Anna Ljung
Spara i din kalender
19:00 Sinnesrogudstjänst
Lotta Nyberg delar
Anna Ljung leder
Sara Boström spelar piano & sjunger
Spara i din kalender
25 11:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
v. 44
28 on 14:00 Onsdagsträffen
Spara i din kalender
29 to 09:30 Bibelsamtal
Spara i din kalender
30 fr 10:00 Barnrytmik
För barn från 3 år
Sara Boström
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt