Visby Missionsförsamling
Bläddra en månad bakåt September 2020 Bläddra en månad framåt
v. 36
2 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam - Terminsstart
Sara Boström
Anna Ljung
Spara i din kalender
3 to 09:00 Bibelsamtal utomhus - Terminsstart
Anna Ljung
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
6 11:00 Gudstjänst - Medmänniska
Anna Ljung predikar
Åke Strömbom spelar piano
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
v. 37
9 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
Spara i din kalender
10 to 09:00 Bibelsamtal
Utomhus om vädret tillåter
Ta gärna med fikakorg
Anna Ljung
Spara i din kalender
19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
13 11:00 Tillsammansgudstjänst med nattvard
- Enheten i Kristus
Anna Ljung predikar
Solveig Lidén leder
Sara Boström spelar piano & sjunger
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
v. 38
15 ti 14:00 Anonyma Ensamma - Nystart
Mötesplats för ensamma
Anna Ljung, Jane Martell, Monika May
Spara i din kalender
17:00 Anonyma Ensamma - Nystart
Mötesplats för ensamma
Jane Martell
Spara i din kalender
16 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
Spara i din kalender
17 to 09:00 Bibelsamtal
Utomhus om vädret tillåter
Ta gärna med fikakorg
Anna Ljung
Spara i din kalender
18 fr 10:00 Barnrytmik - Nystart
För barn från 3 år
Sara Boström
Anna Ljung
Spara i din kalender
20 11:00 Livesänd gudstjänst
Equmeniakyrkans Kyrkokonferens
Vi deltar i gudstjänsten via TV-skärm
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
v. 39
22 ti 14:00 Anonyma Ensamma
Mötesplats för ensamma
Anna Ljung
Spara i din kalender
17:00 Anonyma Ensamma
Mötesplats för ensamma
Jane Martell
Spara i din kalender
23 on 09:00 Arbete ute
Spara i din kalender
09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
Spara i din kalender
24 to 09:00 Bibelsamtal utomhus
Utomhus om vädret tillåter
Ta gärna med fikakorg
Anna Ljung
Spara i din kalender
19:00 Sinnesrogudstjänst
Solveig Artsman delar
Sara Boström spelar & sjunger
Anna Ljung leder
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
25 fr 10:00 Barnrytmik
För barn från 3 år
Sara Boström
Spara i din kalender
27 11:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
17:00 Gotlands Kristna Råds andakt, forum & årsmöte
Andakt: Charles Talley, katolska kyrkans kyrkoherde leder Vesper
Forum: Sven Montelius, f.d. smittskyddsläkare berätta om Corona
Anna Ljung leder samtal om "Kyrkans kristna vittnesbörd i Corona"
Årsmöte till sist
Spara i din kalender
v. 40
29 ti 14:00 Anonyma Ensamma
Mötesplats för ensamma
Anna Ljung
Spara i din kalender
17:00 Anonyma Ensamma
Mötesplats för ensamma
Jane Martell
Spara i din kalender
18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
30 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
Spara i din kalender
14:00 Onsdagsträffen
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2020 Bläddra en månad framåt