Visby Missionsförsamling
Bläddra en månad bakåt Augusti 2020 Bläddra en månad framåt
v. 31
2 19:00 Konsert - Lina Sandells liv & sånger
Tre Generationer Hellgren
från Värmland
blandar musik & sånger
Värd: Solveig Arweson
Max 50 personer
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
v. 32
9 19:00 Kvällsgudstjänst - Goda förvaltare
Karin Thysell predikar
Kjell Larsson leder
Anna Ljung håller en parentation
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Åke Strömbom spelar piano
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
v. 33
13 to 19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
16 10:00 Tillsammansgudstjänst - Nådens gåvor
Anna Ljung predikar
Kjell Larsson leder
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Åke Strömbom spelar piano
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
v. 34
23 19:00 Kvällsgudstjänst med nattvard
PeO Sahlberg predikar
Anna Ljung leder
PeO & Eva Sahlberg sjunger
Åke Strömbom spelar piano
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
v. 35
25 ti 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
27 to 19:00 Sinnesrogudstjänst
Stefan Ahlberg delar
Anna Ljung leder
Britt Björkqvist sjunger
Åke Strömbom spelar piano
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
30 10:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Augusti 2020 Bläddra en månad framåt