Visby Missionsförsamling
Bläddra en månad bakåt Juli 2020 Bläddra en månad framåt
v. 27
5 19:00 Kvällsgudstjänst i kyrkans trädgård
- Att inte dömma
Richard Wottle predikar
Ulrika Holmberg leder
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Sara Boström spelar piano & sjunger
Vid regn, inomhus
Ta gärna med kaffekorg
Spara i din kalender
v. 28
9 to 19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
12 10:00 Tillsammansgudstjänst med nattvard
Anna-Lena Olsson predikar & håller i nattvarden
Solveig Lidén leder
Sara Boström spelar & sjunger
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
v. 29
19 19:00 Konsert i sommarkväll
Annika Fehling & Sara Boström
Värd: Kjell Larsson
Max 50 personer
Ta gärna med fikakorg
Spara i din kalender
v. 30
26 10:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juli 2020 Bläddra en månad framåt