Visby Missionsförsamling
Bläddra en månad bakåt September 2020 Bläddra en månad framåt
v. 36
5 09:30 Kvinnofrukost - FRAMFLYTTAD PGA CORONA
Tema: Offervilja & sockengemenskap
Wiveka Schwartz berättar om
de kyrkliga syföreningarnas
historia på Gotland
Frukostbuffé 60 kr
Spara i din kalender
6 11:00 Gudstjänst
Anna Ljung, predikar
Spara i din kalender
v. 37
13 11:00 Tillsammansgudstjänst med nattvard
Pege Karlsson, predikar
Anna Ljung, leder
Spara i din kalender
v. 38
17 to 15:30 Andakt på Korpen ?
Spara i din kalender
20 11:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 39
24 to 19:00 Sinnesrogudstjänst
Solveig Artsman delar
Anna Ljung, leder
Spara i din kalender
27 11:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
17:00 Gotlands Kristna Råds årsmöte, forum & andakt
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2020 Bläddra en månad framåt