Visby Missionsförsamling
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt
v. 14
1 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Spara i din kalender
14:00 Onsdagsträffen - INSTÄLLT
Spara i din kalender
2 to 09:00 Bibelsamtal - INSTÄLLT
Anna Ljung
Spara i din kalender
10:30 Öppen kyrka - INSTÄLLT
Fika & pratstund
Spara i din kalender
3 fr 10:00 Barnrytmik - INSTÄLLT
För barn i åldern 3-6 år
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
Spara i din kalender
4 09:30 Kvinnofrukost - INSTÄLLT
Tema: Kvinnors hälsa
Barnmorskan Yvonne Ahlgren, Kvinnohälsan Visborg,
talar om kvinnors hälsa
Frukostbuffé 60 kr
Spara i din kalender
5 11:00 Gudstjänst med nattvard - Palmsöndagen
Anna Ljung, predikar
Spara i din kalender
v. 15
7 ti 18:00 Konsert Påskfestival Gotland: Att korsa gränser
- INSTÄLLT
Spara i din kalender
8 on 14:00 Onsdagsträffen - INSTÄLLT
Spara i din kalender
9 to 09:00 Bibelsamtal - INSTÄLLT
Carin Nyström
Spara i din kalender
10:30 Öppen kyrka - INSTÄLLT
Fika & pratstund
Spara i din kalender
19:00 Istället för sinnesrogudstjänst:
Kyrkan är öppen för enskild
andakt och bön

... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
10 fr 11:00 Långfredagsgudstjänst
Anna Ljung, predikar
Solveig Lidén, leder
Sara Boström, piano & sång
Spara i din kalender
13:00 Ekumenisk korsvandring med bibelläsning & bön
- INSTÄLLT
Spara i din kalender
12 11:00 Istället för påskdagsgudstjänst:
Kyrkan är öppen för enskild
andakt och bön

... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
v. 16
14 ti 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
18:30 Tjelvarkören - INSTÄLLT
Spara i din kalender
15 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
Spara i din kalender
14:00 Onsdagsträffen - INSTÄLLT
Spara i din kalender
16 to 09:00 Bibelsamtal - INSTÄLLT
Anna Ljung
Spara i din kalender
10:30 Öppen kyrka - INSTÄLLT
Fika & pratstund
Spara i din kalender
19:00 Temakväll: Gotländsk hälsoklinik i Etiopien
- INSTÄLLT
Lars Ahlner, Björn Franzén
& Hans Forslund berättar
Spara i din kalender
17 fr 10:00 Barnrytmik - INSTÄLLT
För barn i åldern 3-6 år
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
Spara i din kalender
19 11:00 Gudstjänst - Påskens vittnen
Karin Thysell, predikar
Anna Ljung, leder
Åke Strömbom, piano
Spara i din kalender
12:30 Församlingsmöte
Spara i din kalender
v. 17
20 14:00 Allsång & fika - INSTÄLLT
Tema: Våren & sommaren
Yvonne Karlsson & Martin Alvengren spelar dragspel
Anna Ljung, andakt
Spara i din kalender
21 ti 18:30 Tjelvarkören - INSTÄLLT
Spara i din kalender
22 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Spara i din kalender
14:00 Onsdagsträffen - INSTÄLLT
Spara i din kalender
23 to 09:00 Bibelsamtal - INSTÄLLT
Anna Ljung
Spara i din kalender
10:30 Öppen kyrka - INSTÄLLT
Fika & pratstund
Spara i din kalender
19:00 Sinnesrogudstjänst
Annbritt Lindqvist, delar & sjunger
Niclas Gustafsson, piano
Anna Ljung, leder
Spara i din kalender
24 fr 10:00 Barnrytmik - Terminsavslutning - INSTÄLLT
För barn i åldern 3-6 år
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
Spara i din kalender
19:00 Ungdomskväll By Friends
Vi fikar, pratar, leker & fira andakt
Anna Ljung
Spara i din kalender
25 14:00 Församlingens vårförsäljning - INSTÄLLT
Spara i din kalender
26 11:00 Tillsammansgudstjänst - Den gode herden
Anna Ljung, predikar
Solveig Lidén, leder
Sara Boström, piano & sång
Bön- & offerdag för mission i Sverige
Ta gärna med egen kaffekorg
så fikar vi tillsammans utomhus
Spara i din kalender
v. 18
28 ti 18:30 Tjelvarkören - INSTÄLLT
Spara i din kalender
29 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
Spara i din kalender
30 to 09:00 Bibelsamtal - INSTÄLLT
Anna Ljung
Spara i din kalender
10:30 Öppen kyrka - INSTÄLLT
Fika & pratstund
Spara i din kalender
15:30 Andakt på Korpen - INSTÄLLT
Anna Ljung
Georg Johansson
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2020 Bläddra en månad framåt