Visby Missionsförsamling
November 2021

v. 44
2 ti 14:00 Tisdagsträffen
En stund av gemenskap & fika
3 on 09:00 Arbete ute
4 to 09:30 Bibelsamtal & bön
14:00 Anonyma Ensamma
Jane Martell
7 11:00 Gudstjänst - Allhelgona
Astrid Andersson Wretmark predikar
Saga Herlitz leder
Ragnar Håkansson spelar
v. 45
9 ti 14:00 Tisdagsträffen
En stund av gemenskap & fika
10 on 09:30 Musiklekis
Sara Boström
11 to 09:30 Bibelsamtal & bön
Anna Ljung
14:00 Anonyma Ensamma
Anna Ljung
Jane Martell
19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
12 fr 19:00 Våffelkväll för tonåringar
Anna Ljung
14 11:00 Tillsammansgudstjänst -
Taizégudstjänst med nattvard
Anna Ljung leder
Sara Boström spelar piano
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
12:30 Församlingsmöte
v. 46
16 ti 14:00 Tisdagsträffen
En stund av gemenskap & fika
17 on 09:30 Musiklekis
Sara Boström
Anna Ljung
18 to 09:30 Bibelsamtal & bön
Anna Ljung
14:00 Anonyma Ensamma
Anna Ljung
Jane Martell
20 14:00 Församlingens julförsäljning
Brödförsäljning, servering m.m.
15:00 Andakt följt av auktion
21 11:00 Tillsammanshögtid
Equmeniakyrkan Gotland
... i Hemse Missionskyrka
Stina Jordeskog predikar
Equmeniakyrkan Västra Gotlands kör sjunger
Inger Andersson spelar
Anna Ljung leder
m.fl.
v. 47
23 ti 14:00 Tisdagsträffen
En stund av gemenskap & fika
24 on 09:30 Musiklekis
Sara Boström
Anna Ljung
25 to 09:30 Bibelsamtal & bön
Anna Ljung
14:00 Anonyma Ensamma
Anna Ljung
Jane Martell
19:00 Sinnesrogudstjänst
Linda Wintland delar
Emma Jansson & Henrik Svensson sjunger
Sara Boström spelar
Anna Ljung leder
28 11:00 Tillsammansgudstjänst - Första advent
... i Vårdklockans kyrka
v. 48
30 ti 14:00 Tisdagsträffen
En stund av gemenskap & fika