Visby Missionsförsamling
Augusti 2020

v. 31
2 19:00 Konsert - Lina Sandells liv & sånger
Tre Generationer Hellgren
från Värmland
blandar musik & sånger
Värd: Solveig Arweson
Max 50 personer
Ta gärna med fikakorg
v. 32
9 19:00 Kvällsgudstjänst
Karin Thysell predikar
Kjell Larsson leder
Anna Ljung håller en parentation
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Åke Strömbom spelar piano
Ta gärna med fikakorg
v. 33
13 to 19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
16 10:00 Tillsammansgudstjänst
Anna Ljung predikar
Rodhe Axelsson Krusell &
Ulf Krusell sjunger eventuellt
Åke Strömbom spelar piano
Ta gärna med fikakorg
v. 34
23 19:00 Kvällsgudstjänst med nattvard
PeO Sahlberg predikar
Anna Ljung leder
PeO & Eva Sahlberg sjunger
Åke Strömbom spelar piano
Ta gärna med fikakorg
v. 35
25 ti 18:30 Styrelsemöte
27 to 19:00 Sinnesrogudstjänst
Stefan Ahlberg delar
Anna Ljung leder
Britt Björkqvist sjunger
Åke Strömbom spelar piano
Ta gärna med fikakorg
30 10:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka