Visby Missionsförsamling
Mars 2020

v. 09
1 11:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
v. 10
3 ti 16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
4 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
14:00 Onsdagsträffen
18:30 Tjelvarkören
5 to 09:00 Bibelsamtal
Anna Ljung
10:30 Öppen kyrka
Fika & pratstund
15:30 Andakt på Korpen
Anna Ljung
Georg Johansson
6 fr 19:00 Gudstjänst - Världsböndagen
Stig upp, ta din bädd och gå
Gudstjänst utarbetad av kvinnor i Zimbabwe
... i Vårdklockans kyrka
8 11:00 Gudstjänst med nattvard - Bibelns kvinnor
Anna Ljung, predikar
Karin Thysell, leder
Britt Björkqvist & Ingrid Arvidsson, sång
Christina Huldt, piano
v. 11
10 ti 16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
19:00 Teaterkväll Covenant Players
… på Frälsningsarmén
Tema: Förlåtelser & fred
11 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
14:00 Onsdagsträffen
18:30 Tjelvarkören
12 to 09:00 Bibelsamtal
Anna Ljung
10:30 Öppen kyrka
Fika & pratstund
19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
13 fr 19:00 Ungdomskväll By Friends
Vi fikar, pratar, leker & firar andakt
Anna Ljung
14 10:00 Equmeniakyrkan Gotlands årsmöte
15 11:00 Tillsammansgudstjänst
Sofi Mattsson, predikar
Anna Ljung, leder
Frey Franzén, fiol
Sara Boström, piano
Bön- & offerdag för
pastors- & diakonutbildningarna
v. 12
16 18:30 Styrelsemöte
17 ti 16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
18:30 Tjelvarkören
18 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
14:00 Onsdagsträffen
19 to 09:00 Bibelsamtal - INSTÄLLT
Carin Nyström
10:30 Öppen kyrka - INSTÄLLT
Fika & pratstund
22 17:00 Sånggudstjänst - Maria Bebådelsedagen
Vi sjunger psalmer ur
Psalmer i 2000-talet

Annbritt Lindqvist, reflektion
Ulrika Holmberg, leder
Åke Strömbom, piano
Tjelvarkören, sång
Obs kl. 17
Ingen servering
v. 13
24 ti 16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
25 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
14:00 Onsdagsträffen - INSTÄLLT
26 to 09:00 Bibelsamtal - INSTÄLLT
Anna Ljung
10:30 Öppen kyrka - INSTÄLLT
Fika & pratstund
12:00 Lunch med samtal om sorg
Anna Ljung
Kom som du är &
ta med egen lunch.
19:00 Sinnesrogudstjänst
Lena Lindgren, delar
Fanny & Kjell Gardarfve, sång
Sara Boström, piano
Anna Ljung, leder
Ingen servering
27 fr 10:00 Barnrytmik - INSTÄLLT
För barn i åldern 3-6 år
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
19:00 Ungdomskväll By Friends - INSTÄLLT
Vi fikar, pratar, leker & firar andakt
Anna Ljung
28 09:00 Arbetsdag på Snäckan
29 11:00 Tillsammansgudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
v. 14
31 ti 16:00 Barnkören Strözzel - Avslutning på verksamheten
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
18:30 Tjelvarkören - INSTÄLLT