Visby Missionsförsamling
Februari 2020

v. 05
2 17:00 Gudstjänst med nattvard
Kyndelsmässodagen - Förväntan
Anna Ljung, predikan
Solveig Lidén, ledning
Åke Strömbom, piano
Tjelvarkören, sång
v. 06
3 19:00 Programråd
4 ti 16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
5 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
14:00 Onsdagsträffen
6 to 09:00 Bibelsamtal
Anna Ljung
10:30 Öppen kyrka
Fika & pratstund
15:30 Andakt på Korpen
Anna Ljung
Georg Johansson
7 fr 19:00 Ungdomskväll
För ungdomar som vill
träffas, leka, prata, fika
& fira andakt
Anna Ljung
Sara Boström
9 11:00 Gudstjänst
Nåd & tjänst
Karin Thysell, predikan
Ulrika Holmberg, ledning
Margareta Backlund, piano
Johanna Holmberg, sång
v. 07
11 ti 16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
12 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
14:00 Onsdagsträffen
18:30 Tjelvarkören
13 to 09:00 Bibelsamtal
Anna Ljung
10:30 Öppen kyrka
Fika & pratstund
19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
16 11:00 Tillsammansgudstjänst
Det levande ordet & församlingen
Anna Ljung, predikan
Solveig Arweson, ledning
Sara Boström, piano & sång
12:30 Församlingens årsmöte
v. 08
17 18:30 Styrelsemöte
18 ti 16:00 Barnkören Strözzel
Sara Boström
Annbritt Lindqvist
19 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Anna Ljung
14:00 Onsdagsträffen
18:30 Tjelvarkören
20 to 09:00 Bibelsamtal
Anna Ljung
10:30 Öppen kyrka
Fika & pratstund
23 Skidläger i Ramundberget
23-29 februari
11:00 Gudstjänst
Fastlagssöndagen - Kärlekens väg
Anna-Lena Olsson, predikan
Carin Nyström, ledning
Georg Johansson, orgel
v. 09
26 on 14:00 Onsdagsträffen
18:30 Tjelvarkören
27 to 09:00 Bibelsamtal
Carin Nyström
10:30 Öppen kyrka
Fika & pratstund
19:00 Sinnesrogudstjänst
Tema: Mod
Ulf Sahlberg, delar
Sara Boström, piano & sång
Lilian Edman, leder