Visby Missionsförsamling
Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt
v. 39
2 11:00 Gudstjänst med nattvard
Anna Ljung predikar
Annbritt Lindqvist leder
Karin Ingemansson spelar piano
Kathrin Dohse spelar tvärflöjt
Ingrid Dohse sjunger
Nya församlingsmedlemmar välkomnas
Spara i din kalender
v. 40
4 ti 14:00 Tisdagsträffen
En stund av gemenskap & fika
Spara i din kalender
5 on 09:00 Arbete ute
Spara i din kalender
09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström
Spara i din kalender
6 to 09:30 Bibelsamtal & bön
Anna Ljung
Spara i din kalender
7 fr 19:00 Ungdomskväll med aktiviteter & fika
Jonathan & Stina Lindén
Anna Ljung
Spara i din kalender
9 11:00 Gudstjänst - Tacksägelsedagen
Anna Ljung predikar
Solveig Liden leder
Britt Björkqvist sjunger
Ragnar Håkanson spelar
Bön- & offerdag för equmenia (barn & ungdomsarbetet)
Spara i din kalender
v. 41
11 ti 14:00 Tisdagsträffen
En stund av gemenskap & fika
Spara i din kalender
12 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam - Inställt
Spara i din kalender
13 to 09:30 Bibelsamtal & bön
Anna Ljung
Spara i din kalender
19:00 Sinnesrogudstjänst
... i Vårdklockans kyrka
Spara i din kalender
16 11:00 Tillsammansgudstjänst
Anna Ljung predikar
Stina Helledaij leder
Sara Boström spelar
Gothemskören sjunger
under ledning av Katarina Ridderstedt
Bön för vården & omsorgen i Sverige
Kyrklunch efteråt
Spara i din kalender
v. 42
17 18:30 Styrelsemöte
Spara i din kalender
18 ti 14:00 Tisdagsträffen
En stund av gemenskap & fika
Spara i din kalender
19 on 09:00 Arbete ute
Spara i din kalender
09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström & Anna Ljung
Spara i din kalender
20 to 09:30 Bibelsamtal & bön
Anna Ljung
Spara i din kalender
21 fr 19:00 Ungdomskväll med aktiviteter & fika
Jonathan & Stina Lindén
Anna Ljung
Spara i din kalender
23 19:00 Gudstjänst & samtal
Enkel gudstjänst med introduktion
till samtal runt fikaborden om "Färdplan",
råd & inspiration för församling
Anna Ljung och Kjell Larsson ansvarar
Britt Björkqvist spelar
Spara i din kalender
v. 43
25 ti 14:00 Tisdagsträffen
En stund av gemenskap & fika
Spara i din kalender
26 on 09:30 Musiklekis Bim Bom Bam
Sara Boström & Anna Ljung
Spara i din kalender
27 to 09:30 Bibelsamtal & bön
Spara i din kalender
19:00 Sinnesrogudstjänst
Monika Ax delar & sjunger
Sara Boström spelar & sjunger
Lilian Edman leder
Spara i din kalender
30 18:00 Konsert med Peter Hallström för Hela Människan
... i Vårdklockans kyrka
Observera: ingen tillsammansgudstjänst på förmiddagen
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2022 Bläddra en månad framåt