Visby Missionsförsamling

Equmenia

Beslut togs på årsmötet 2018-02-06 att lägga ner equmenia Tjelvarkyrkan.
Barn- och ungdomsverksamheten ingår numera i församlingens verksamhet.