Visby Missionsförsamling

DAA

Drug Addicts Anonymous - Visbygruppen

Tjelvarkyrkan upplåter lokaler för DAA, som är för alla som vill bli fria från sina missbruk. Narkotika, alkohol eller andra sinnaförändrande substanser.

Måndagar och fredagar 12:00 - 13:00

Ingång på norra gaveln.
Jour telefon: 072-865 41 62
E-post: takt: daa.visbygruppen@hotmail.se

Adm-DAA.gif